Product

Het daytraden dat wij doen, kunt u het beste doen met een mini-FUTURE.

Keuze van de broker

Belangrijk in het handelsplan is de keuze van de broker. Het belang mag niet overschat worden ook, echt slechte brokers bestaan er immers niet meer denken we. Ze hebben de laatste jaren allemaal enorme inspanningen en investeringen gedaan: platformen werden opgewaardeerd en seminars, webinars uit grond gestampt. Louter op tarief een keuze maken, is dan ook een beetje te simplistisch, iedereen weet bovendien dat de goedkoopste zeker niet de beste hoeft te zijn. Bewijzen hiervan zijn ook al voldoende in de pers gekomen. Een goede middelmaat zoeken dus, even kijken welke enkele mogelijke criteriazijn in de te maken keuze:

 

           De mogelijkheden die een broker biedt

Sommige brokers bieden uitstekende mogelijkheden aan in het plaatsen van orders. Een supersnelle uitgebreide koersenfeed, grafieken met uitgebreide mogelijkheden, met onder andere het plaatsen van orders via de grafiek, zijn zeker mooie extra tools die je kunnen overtuigen om aldaar een rekening te openen. Snelle uitvoering van geplaatste orders, het makkelijk aanpassen van een order gedurende een trade (met name de stoploss en de take profit) zijn voor onszelf doorslaggevende factoren. Mooie grafieken zijn steeds leuk, maar kunnen desnoods op een ander scherm bij een andere dataleverancier worden gehaald. Wij hebben trouwens steeds een tweede desktop draaien ingeval er een panne zou zijn op de andere. We hebben ook steeds minimum 2 handelsrekeningen bij verschillende brokers, zodat we steeds een tegengestelde positie kunnen openen op de ene account indien de andere op de 1 of andere manier onbereikbaar zou zijn en er iets zou gebeuren (waardoor de positie tegen ons in zou blijven doorlopen bv)

 

           Tarieven

Zoals reeds aangehaald kan en mag dit niet het enige criterium zijn. Nochtans zien we dat er vele traders louter hierop hun keuze baseren.  Veelal gaat het dan om traders die werken met een klein budget en/of die vaak kleine ritjes pogen mee te pikken. Op die manier verheffen ze zelf de hoogte van de tarieven tot het belangrijkste criterium. We gaan natuurlijk niet ontkennen dat tarieven een belangrijke rol spelen in het grootte van de winst van een portefeuille. Doch laat ons nu als voorbeeld de dax nemen. Of je nu 0.5 punten of 3à4 punten betaald, maakt wel degelijk een verschil op het einde van de maand. Anderzijds zie je onmiddellijk in, als je 1 trade per dag wenst te ondernemen met een doel van +-40-50 punten, dan zijn die enkele puntjes die je meer dient te betalen per trade op zich niet HET criterium.