KBC heeft een mooie stijging naar 60+ achter de rug. Wat nu? Is het kruit verschoten of zit er nog meer stijging in het vat? Kijken we even naar het grote plaatje dan kunnen we alvast 2 zaken vaststellen.


1. De omkaderde koersen, daar waar de neerwaartse uitbraak heeft plaatsgevonden, vormenveelal een magneet voor de koersen, doch evenzeer een belangrijke weerstand. De zone 62-72 mag dus op basis hiervan als (eind)doel worden aanzien. De koers is nu in deze zone aanbeland.
2. Het belangrijkste Fibonacci niveau, evenzeer magneet als weerstand, vormt het 61.8% niveau. Dit bevindt zich op de 67.5 zone. Pal in de voornoemde zone dus.
Beide punten bevestigen een nabije zware weerstand dus.

Elliott Wave - Deze techniek laat ons toe om niet alleen de trend te bepalen, doch eveneens waar we ons in de trend bevinden. Op de grote daling die werd gestart in 2007, heeft het aandeel een correctieve ABC stijging laten zien. We bevinden ons nu in golf C.

Zoomen we verder in op golf 5 van C dan stellen we vast dat er zich ook daar al 5 deelgolven hebben gevormd. Aan de minimumvereisten voor golf C is dan ook al voldaan. Elliott Wave leert ons dat golf C tot ongeveer 64.2 zou mogen reiken. Dus zowel de deeltelling als de totale lengte van golf C geven het nabije einde van de stijging aan. 

RSI
Wat zegt de RSI over deze stijging en het komende potentieel ervan?  Zowel op de weekgrafiek (hier niet afgebeeld) als de daggrafiek is er negatieve divergentie zichtbaar. Dit is echter een signaal dat lang kan aanhouden en op zich dus niet zo heel bijzonder. Doch op de daggrafiek heeft er zich nu een negatieve divergentie onder de 70 voorgedaan, dit is wel een alarmsignaal.

CONCLUSIE:

KBC bevindt zich nog in een stijgende trend. Verscheidene technische indicatoren geven echter aan dat we ons in de staart van de stijging bevinden.

Zone 62-72 lijkt dus het eindpunt van deze stijging te worden. Een beperkt opwaarts potentieel dus. Neerwaarts kruisen we de 40 zone als eerste target aan. Opwaarts maximaal dus nog 2 à 10 punten te verdienen, neerwaarts minimaal 20. Dit lijkt ons een duidelijke zaak.
Winsten op de longs moeten worden veiliggesteld. Speculanten kunnen alvast de eerste neerwaartse posities
innemen. Meer bevestiging dat de daling op gang is gekomen krijgen we bij koersen onder de 55eur.