Weekgrafiek 

Zoals steeds in een analyse zoomen we eerst uit naar het grote plaatje, in dit geval de weekgrafiek.


We stellen vast dat de euro in dit valutapaar, n
a een jarenlange stijging (in een 5wave), nu een jarenlange neerwaartse correctie in een ABC vorm aan het plaatsen is. Daarvan bevinden ons nu in de laatste fase, namelijk golf C down.

Daggrafiek 

Laat ons even inzoomen op de golf C. De Elliott Wave analyse geeft aan dat we ons waarschijnlijk in golf 4 van C down bevinden.

Nog verder ingezoomd, op golf 4 dan nu, zien we dat de koers een driehoeksformatie laat zien, een veelvoorkomend patroon voor deze golf. Ook dit voorzettingspatroon voorspelt dus volgens de klassieke technische analyse een verdere daling.

Fibonacci 
 

Kijken we alvast even of we via de fibonnaci techniek enig niveau kunnen onderscheiden als doel/eindzone voor de daling. Het linkse plaatje geeft het 1.61% niveau van golf A aan op 1.0076 en het rechtse plaatje geeft aan dat de laatste fibosteun van de voorgaande stijging zich bevindt op 0.9942. Deze zone 1.0076 - 0.9942 komt mooi overeen met onze telling en getekende trendkanalen.

Conclusie 

De daling van de euro ten opzichte van de dollar bevindt zich waarschijnlijk in golf 4, waarna wederom een neerwaartse versnelling in golf 5 te verwachten is richting de pariteit. Grofweg kunnen we nu al een eindzone voor deze daling plaatsen in de zone 1.0076-0.9942, deze zal worden verfijnd naarmate de daling zich verderzet.
Voorlopig is er dus alvast nog geen enkele reden om bullish te worden voor de langere termijn.